Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Обавештње за јавност


У Основном суду у Лесковцу, у складу са епидемиолошким мерама, председник суда неће вршити пријем странака, већ се странке могу обратити председнику суда у писаној форми. У неодложним случајевима телефонски разговор се може обавити са секретаром суда, након чега ће председник суда бити упознат са проблемом странке.