Калкулатор судске таксеКалкулатор је израђен на основу Закона о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005,116/2008, 31/2009, 101/2011, 93/2012). pdf