Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Јавне набавке


Јавни позив за набавку потрошног материјала и делова

Јн.бр.10/2024

Јавни позив
Јавни позив за набавку добара опреме – штампача

Јн.бр.11/2024

Јавни позив
Јавни позив -Набавка услуге спровођења и организовања превремених мера заштите од пожара

Јн.бр.8/2024

Јавни позив

Обавештење
Јавни позив – Оджавање интернет странице

Јн.бр..7/2024

Јавни позив
Набавка одржавања видео надзора, телекомуникационе опреме и система контроле приступа

Јн.бр.6/2024

Јавни позив
Набавка одржавања видео надзора, телекомуникационе опреме и система контроле приступа

Jn .br.3/2023
Јавни позивpdf

Обавештење
Набавка услуге обављања послова безбедности и здравља на раду

Jn.br.15/2022
Јавни позивpdf
Набавка штампаног канцеларијског материјала

Jn.br.13/2022
Јавни позивpdf
Набавка услуге спровођења и организовања превентивних мера заштите од пожара

Jn.br.6/2022
Јавни позивpdf
Ажурирање и одржавање интернет странице

Jn.br. 5/2022
Јавни позивpdf
Набавка одржавања видео надзора, телекомуникационе опреме и система контроле приступа

Jn.br. 4/2022
Јавни позивpdf
Набавка горива за потребе Основног суда у Лесковцу

JN.br.2/2022
Јавни позивpdf
Набавка радова демонтаже атике и лежећих олука – припремних радова и радова на новој лимарији крова зграде Oсновноог суда у Лесковцу

Јавна набавка број: JN.br.14/2020
Јавни позивpdf
Одлукаpdf
Набавка услуге обављања послова безбедности и здравља на раду

Јавна набавка број: JN.br.13/2020
Јавни позивpdf
Одлукаpdf
Набавка одржавања и сервисирања видео надзора, телекомуникационе опреме и система контроле приступа

Јавна набавка број: JN.br.3/2020

Јавни позивpdf
Обавештењеpdf
Набавка услуге спровођења превентивних мера заштите од пожара

Јавна набавка број: JN.br.4/2019

Јавни позивpdf

Обавештењеpdf
Набавка услуге одржавања и сервисирања видео надзора, телекомуникационе опреме и система контроле приступа

Јавна набавка број: JN.br.2/2019

Јавни позивpdf
Обавештењеpdf
Јавна набавка за достављање понуда за набавку и пуњење кертриџа

Јавна набавка  број JН.бр: 9/17

Обавештење pdf

Позив pdf