Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Контакт


ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

Косте Стаменковића бр.16

16000 Лесковац

 

Телефонска централа 016/242-812

016/242-825

016/236-789

016/212-012

016/212-085

Телефакс 016/214-477
е-маил Управа Основног суда у Лесковцу
Председник суда Миодраг Јанковић телефон: 016/212-160
Први заменик Новица Димитријевић телефон: 016/242-812 лок: 201
Други Заменик Жарко Вукашиновић телефон: 016/242-812 лок: 410
Секретар суда Јелена Тасић телефон: 016/242-760
Управитељ писарнице Ирена Волф телефон: 016/242-812 лок:101
Рачуноводство Сунчица Јовановић 016/217-702
Референт ИКС Слађана Томић 016/217-703
ПИБ: 106399199
Матични број: 17773186
Шифра делатности: 84-23
Текући рачун – редован 840-1620-21 (80473)
Текући рачун – депозит 840-278802-56
Текући рачун – таксе 840-29658845-44
Текући рачун – новчане казне 840-29624845-97

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ВЛАСОТИНЦУ

Ул. Марка Орешковића бр. 3,

16210 Власотинце

Руководилац судске јединице

судија Жарко Вукашиновић

централа

016/875-324

централа

016/875-335

Писарница телефакс

016/875-118

е-маил

sjvlasotince@le.os.sud.rs

 

Moжете да нас контакирате и преко ове форме

Где се налазимо: