Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Програм решавања старих предмета за 2020


Председник Основног суда у Лесковцу, судија Миодраг Јанковић, након разматрања извештаја о раду овог суда за 2021.год и утврђивања броја нерешених старих предмета у свим судским одељењима на основу чл. 12 Судског пословника донео је Програм решавања старих предмета.

Програм решавања старих предмета за 2023 годину можете преузети овде pdf