Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Односи са јавношћу


Обавештења о раду суда, као и о појединим предметима, у Oсновном суду у Лесковцу, дају председник суда и секретар суда.

Заштићени подаци и они који према посебним прописима представљају тајну чије је објављивање искључено или ограничено законом неће се саопштити.

Писмена се предају у згради на шалтеру за пријем писмена или се шаљу поштом на адресу суда.

Контакт форма

  Ваше име (обавезно)

  Ваша е-пошта (обавезно)

  Наслов поруке

  Ваша порука

  captcha

  унесите слова и бројеве са слике:

  Портпарол обавештења о раду суда медијима даје након претходне консултације и сагласност судије који поступа у конкретном предмету и председника суда.