Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Огласи непокретностиЗакључак о предаји непокретности

Ии-Пом.12192/21

Датум објаве: 29.09.2023

Предају се непокретности купцу Данијели Петковић из села Падеж. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Закључак о додељивању

Ии-Пом.12192/21

Датум објаве: 29.09.2023

Додељује се непокретност извршног дужника Миодрага Ђорђевића из Велике Грабовнице.Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf