Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Информације и саопштења


Обавештење

Министарство правде Републике Србије је огласило Јавни конкурс за попуњавање
радних места судијских приправника, који је објављен у Службеном гласнику РС, број
124/2022, дана 10.11.2022. године, којим је предвиђено да се у Основном суду у Лесковцу имају
попунити три радна места судијски приправник.


Комисија за пријем приправника Основног суда у Лесковцу, на седници одржаној дана
25.04.2023. године у 14,00 часова, одлучујући у смислу члана 16., а у складу са мерилима
одређеним чл. 6. Правилника о поступку пријема судијских приправника, на основу
примљених података о постигнутом успеху на пријемном испиту који је спровела Правосудна
академија и претходно утврђених бодова на основу успеха кандидата на основним академским
студијама, утврдила је коначну ранг листу кандидата за судијске приправнике.


Коначну ранг листу кандидата можете погледати овде…


Позивају се сви кандидати који су остварили право на заснивање радног односа у више
судова за које су конкурисали, да се определе за један суд у коме ће засновати радни однос и о
томе без одлагања обавесте све судове за које су остварили право на заснивање радног односа.
Обавештење о привременом преносу надлежности

Дана 16. 04. 2018. године, в.ф. председника Апелационог cуда у Нишу, Драган Јоцић донео је одлуку о привременом преносу надлежности Основног суда у Косовској Митровици и Вишег суда у Косовској Митровици, због немогућности ових судова да поступају, на Основни суд у Лесковцу и Виши суд у Лесковцу.

Одлукаpdf

Споразумpdf

Записникpdf

Списакpdf

Записник 1pdf

Списак 1- 1pdf

Списак 1- 2pdf

Записник 2pdf

Списак 3pdf

Записник 3pdf