Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Информације и саопштења


Обавештње за јавност

У Основном суду у Лесковцу, у складу са епидемиолошким мерама, председник суда неће вршити пријем странака, већ се странке могу обратити председнику суда у писаној форми. У неодложним случајевима телефонски разговор се може обавити са секретаром суда, након чега ће председник суда бити упознат са проблемом странке.
Упутство о раду судија и запослених у Основном суду у Лесковцу за време ванредног стања

Правила понашања запослених, странака и трећих лица у Основном суду у Лесковцу за време трајања ванредне ситуације на територији града Лесковцаpdf

Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања pdf

План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести у Основном суду у Лесковцу 1pdf

План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести у Основном суду у Лесковцу 2pdf

Правила понашања запослених, странака и трећих лица у Основном суду у Лесковцу, за време трајања епидемијеpdf

Упутство о раду судија и запослених за време ванредног стањаpdf
Основни суд у Лесковцу добитник признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система

Врховни касациони суд, доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 8. октобра 2018. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Основни суд у Лесковцу добитник је признања Врховног касационог суда за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система.

Награде и признања председницима судова уручио је председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

Председник Врховног касационог суда је рекао да служба у правосуђу није увек лака, како у погледу услова рада, тако и у погледу броја предмета и нагласио значај позитивних напора државе у сарадњи са партнерским међународним организацијама да се неке од слабости поправе.

”Иницијатива да најефикаснији, најорганизованији, иновативни и креативни буду издвојени кроз добијање награде, треба да буде охрабрење и подстицај наставку додатног залагања судова и порука да се труд исплати”, закључио је председник Милојевић.

Сазнајте више о наградама на званичној веб презентацији Врховног касационог суда овде.

Одлука о додели награда и признања судовимаpdf