Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Информације и саопштења


Важно обавештење

Обавештавамо вас да Основни суд у Лесковцу неће радити други дан Божића 08.01.2024. године, у складу са препоруком из закључка Владе од 04.01.2024. године, као и препорукама Врховног касационог суда и Апелационог суда у Нишу.
Обавештње за јавност

У Основном суду у Лесковцу, у складу са епидемиолошким мерама, председник суда неће вршити пријем странака, већ се странке могу обратити председнику суда у писаној форми. У неодложним случајевима телефонски разговор се може обавити са секретаром суда, након чега ће председник суда бити упознат са проблемом странке.
Упутство о раду судија и запослених у Основном суду у Лесковцу за време ванредног стања

Правила понашања запослених, странака и трећих лица у Основном суду у Лесковцу за време трајања ванредне ситуације на територији града Лесковцаpdf

Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања pdf

План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести у Основном суду у Лесковцу 1pdf

План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести у Основном суду у Лесковцу 2pdf

Правила понашања запослених, странака и трећих лица у Основном суду у Лесковцу, за време трајања епидемијеpdf

Упутство о раду судија и запослених за време ванредног стањаpdf